Communicatie op de werkvloer
First
 Aid
  Communication
   Tool

Efficiënte communicatie binnen het bedrijf is erg belangrijk. De grootste drempel voor anderstaligen is het jargon dat op de werkvloer gehanteerd wordt.

 

Daarom ontwikkelen we FACT, een digitaal beeldwoordenboek als app voor smartphones. Een combinatie van beeld, geschreven taal en uitspraak zorgt voor een beter begrip van sectorspecifieke woordenschat.

Deze app voor smartphones vertaalt tussen Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu en kan ook ingezet worden als oefeninstrument.

De app wordt in de testfase uitgewerkt voor de groene sector en de metaalsector. Zodra het instrument op punt staat, kunnen ook andere sectoren aansluiten.

AB Réfugiés - Emploi krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.