De begeleiding van vluchtelingen moet resulteren in betere kansen op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon: Tineke Codron

+32 499 54 16 35

In West-Vlaanderen experimenteert VDAB met een opleidingsvorm waarbij vluchtelingen gedurende max zes maanden een beroepsopleiding volgen op de werkvloer van een maatwerkbedrijf onder begeleiding van een werkplekcoach.


VDAB biedt ondersteuning inzake de randvoorwaarden voor deze opleiding, namelijk, rond huisvesting, mobiliteit, verblijfsstatus, naast de ondersteuning in de zoektocht naar werk en bij tewerkstelling

Contactpersoon:
Catherine Vanoosthuyse

+32 474 60 89 53

In Wallonië wil Le Forem jaarlijks zo’n twintig vluchtelingen via intensieve opleiding op de werkvloer laten doorstromen naar werk. 

Contactpersoon:
Virginie Allard

+33 3 27 71 18 71

De "Mission Locale van Douai" zet gedurende de looptijd van het project één voltijdse medewerker in om minstens vijftig jonge vluchtelingen (-26 jaar) intensief te begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Deze ondersteuning gebeurt door middel van individuele interviews, maar ook door collectieve workshops op basis van de noden van de jongeren.

 

Door drempels weg te nemen wil Mission Locale du Douaisis de jongeren aan de juiste baan helpen.

Voor wie is dit begeleidingstraject?

Dit traject mikt in de eerste plaats op (kandidaat-)vluchtelingen die de taal (nog) niet goed kennen en laag geschoold zijn. Met andere woorden, ze hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De kandidaat vluchteling beschikt ook over de nodige documenten om te mogen werken (geldige arbeidskaart) en hij/zij is gemotiveerd om te werken.

AB Réfugiés - Emploi krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.