Over het project AB Réfugiés - Emploi

Doelstelling

Met dit project willen de partners in een periode van 3 jaar minstens 230 vluchtelingen snel en duurzaam begeleiden naar tewerkstelling, de meest cruciale factor voor maatschappelijke integratie.

Timing

Dit project loopt van 1 januari 2018 tot 30 juni 2021.

Download de projectfolder.

Doelgroep

Dit project is opgezet om vluchtelingen te helpen die arbeidsgerechtigd zijn, op zoek naar werk. Daarnaast wil dit project ook een aanspreekpunt zijn voor de trajectbegeleiders en coaches en de ondernemingen van de grensregio.

Budget

Totale kost van het project bedraagt € 1.873.773 waarvan EFRO een bedrag van € 936.886,57 financiert. Financierende partners: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, de Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en het Brussels hoofdstekelijk gewest

Het partnerschap

Geassocieerde partners

AB Réfugiés - Emploi krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.