top of page
  • Photo du rédacteurAB Réfugiés-Emploi

Project van de maand! / Projet du mois!

In april 2019 was AB Réfugies-Emploi project van de maand bij het secretariaat van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking.


Met behulp van een infografiek met daarin de belangrijkste doelstellingen en kerncijfers wil het Interreg programma één van de vele projecten onder de aandacht brengen.

Dit samenwerkingsprogramma wil economische en sociale uitwisselingen stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België.
 

En avril 2019 AB Réfugies-Emploi était désigné comme projet du mois par le secrétariat Interreg France-Wallonie-Flandre, un des programmes européens en faveur de la coopération transfrontalière.


Une infographie qui reprend les objectifs, et chiffres clés, le programme Interreg met en valeur un des nombreux projets.

Ce programme de coopération entend favoriser les échanges économiques et sociaux entre quatre régions frontalières : les régions Hauts-de-France et Grand Est en France, la Wallonie et la Flandre Occidentale et Orientale en Belgique.
7 vues

댓글


bottom of page